2050 - מדדים ויעדים

2050 - מדדים ויעדים: רקע

במסגרת תכנון כלכלי - חברתי - סביבתי לשנת 2050, מהם לדעתך המדדים והיעדים הלאומיים המרכזיים בתחום התחבורה? (ניתן להתייחס למדדים והיעדים המוצעים)

שי קדםמנהל אגף בכיר תכנון תחבורתי, משרד התחבורה
שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע
כיום, קיימות מספר תכניות אסטרטגיות של משרד התחבורה להתמודדות עם המגמות העתידיות בתחום התחבורה. תכניות אלו מהוות בסיס למחשבה על המדדים והיעדים לתכנית 2050. צוות תחבורה קיים שני מפגשים, בהם הוא גיבש תהליך עבודה, הגדיר מטרות, והציע מדדים ויעדים עבור התכנית האסטרטגית. בצוות השתתפו גורמים שונים מהמגזר הציבורי, החברה האזרחית והמגזר הפרטי. עם זאת, על מנת לייצר מדדים ויעדים כמה שיותר שלמים, המשוב מקהילת הידע בתחום התכנון והתחבורה הינו חשוב בכדי לגבש צעדים מוסכמים להמשך התהליך. נשמח לדעתכם על המדדים והיעדים המוצעים.
מידע נוסף
המדדים והיעדים המוצעים:
1. רכבים מאופסי פליטה - אחוז הרכבים אשר הינם מאופסי פליטה מצינור הפליטה של הרכב, מסך מצבת הרכבים. יעד 100%
2. יעילות אנרגטית - צריכת אנרגיה סופית מתחבורה לתושב לשנה (MWh/capita). 
יעד - טרם גובש סופית
3. נסועה ברכב פרטי - הפחתת נסועת רכב פרטי יחסית לתרחיש עסקים כרגיל. יעד 25%-
4. יעילות הובלת מטענים - הפחתת נסועת משאיות ורכבים כבדים יחסית לתרחיש עסקים כרגיל. יעד 25%-
5. הגדלת שימוש באמצעים מקיימים - אחוז נסיעות באמצעים מקיימים (תח״צ, אמצעים אישיים ואמצעים לא ממונעים). יעד 70%- 60
6. נגישות - אחוז האוכלוסייה שיכולה להגיע למרכז המטרופולין הקרוב ב - 45 דקות. יעד 100%
7. רמת מינוע - סך כלי הרכב הפרטיים בישראל, במיליונים. יעד 5.0 מיליון רכבים >
לקריאה נוספת...