המשרד להגנת הסביבהאתר ההתייעצות

2050 - מדדים ויעדים: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע
כיום, קיימות מספר תכניות אסטרטגיות של משרד האנרגיה להתמודדות עם המגמות העתידיות בתחום האנרגיה. תכניות אלו מהוות בסיס למחשבה על המדדים והיעדים לתכנית 2050. צוות אנרגיה קיים שני מפגשים, בהם הוא גיבש תהליך עבודה, הגדיר מטרות, והציע מדדים ויעדים עבור התכנית האסטרטגית. בצוות השתתפו גורמים שונים מהמגזר הציבורי, החברה האזרחית והמגזר הפרטי. עם זאת, על מנת לייצר מדדים ויעדים כמה שיותר שלמים, המשוב מקהילת הידע בתחום האנרגיה הינו חשוב בכדי לגבש צעדים מוסכמים להמשך התהליך. נשמח לדעתכם על המדדים והיעדים המוצעים.