מעבר לתוכן המרכזי
המשרד להגנת הסביבהאתר ההתייעצות

עדכון - התקדמות מהלך ישראל 2050: משפטי מפתח

תשובותמשפטי מפתח
מיון