המשרד להגנת הסביבהאתר ההתייעצות

היערכות ישראל לשינוי אקלים: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע

זוהו ארבע מגמות אקלימיות מרכזיות הנובעות משינוי האקלים וצפויות להתרחש בישראל, לפיהן יהיה:

א. חם יותר – עליית הטמפרטורה הממוצעת (ביותר מ-2 מעלות צלזיוס עד 2050 ביחס ל-1950), עלייה בשכיחות ובעוצמה של גלי חום, יותר ימים חמים בשנה.

ב. יבש יותר – הפחתה בכמות המשקעים (של יותר מ-15-25% עד סוף המאה), עליית מספר הימים היבשים בשנה.

ג. קיצוני יותר– עלייה במספר אירועי שיא של משקעים, שינוי בפיזור המשקעים בפריסה הגאוגרפית, שינויים בתדירות, במשך ובעוצמה של אירועי משקעים (כלומר, כמות גשם רבה יורדת בזמן קצר יותר).

ד. גבוה יותר –עלייה הדרגתית של מפלס פני הים.

במסגרת תהליך להכנת תכנית אסטרטגית להיערכות לשינוי אקלים של ישראל, פונה מנהלת ההיערכות לשינוי אקלים לציבור.

נשמח לשמוע את דעתכם והתייחסותכם בנושא.

מידע נוסף

צילום : אלון זס"ק