מעבר לתוכן המרכזי
המשרד להגנת הסביבהאתר ההתייעצות

כיצד נוכל להגן על מצוק חוף הים התיכון?

נכתבה על ידי , בתאריך Invalid date. התשובה ניתנה במענה לשאלה ""