מעבר לתוכן המרכזי
המשרד להגנת הסביבהאתר ההתייעצות

כיצד נוכל להגן על מצוק חוף הים התיכון?: החלטות