מעבר לתוכן המרכזי
המשרד להגנת הסביבהאתר ההתייעצות

פרסום מידע סביבתי על מפרץ חיפה

נכתבה על ידי , בתאריך Invalid date. התשובה ניתנה במענה לשאלה ""