המשרד להגנת הסביבהאתר ההתייעצות

ערים ומבנים: מגבשים את צעדי המדיניות

נכתבה על ידי , בתאריך Invalid date. התשובה ניתנה במענה לשאלה ""